Tuesday, April 17, 2012

Պարզ ստորադասական նախադասություն

Մարդու կյանքը՝ որպես տարբեր գործողությունների և իրադրությունների հաջորդականություն, կարող է, ըստ էության, ներկայանալ որպես մի ընդարձակ նախադասություն՝ ձևի և վիճակի զանազան պարագաներով, ուղիղ և անուղղակի խնդիրներով։ Շաղկապներն էլ, որոնք կապակցում են դրանք, պարզ է, կլինեն համադասական կամ ստորադասական՝ այսպես կամ այնպես կառուցելով մարդու անհատական հետագիծը կյանքում։


Լեզվաբանական տեսանկյունից կարևոր չէ, թե ինչու են երբեմն իրական կյանքի պարագաները կամ պարբերաբար ծագող ուղղակի կամ անուղղակի խնդիրները ստորադասում մարդկանց՝ պարտադրելով այս կամ այն արարքը կամ գործողությունը:

Լեզվաբանությունն արձանագրում է միայն, բայց և տալիս գործիքներ և, որ թերևս ավելի կարևոր է` այդ գործիքներից ընտրություն կատարելու հնարավորություն։

Ընտրի՛ր և ի՛նքդ որոշիր՝ ստորադասակա՞ն կլինի հաջորդ նախադասությունդ, թե համադասական, բայց իմացի՛ր, որ պարտավորեցնում ես ինքդ քեզ այդ որոշմամբ, քանզի կուտակվող նախադասություններիդ սարդոստայնում նպատակդ և մարդկային կոչումդ կորցնելու վտանգ ունես։

Այդժամ կսկսես խոսել պարզ ստորադասական նախադասություններով, որոնց բովանդակությունը կպայմանավորեն զանազան «ստորացուցիչ վիճակի» կամ «անպատկառ ձևի» պարագաներ։

Երեքշաբթի իրիկուն, Սամվել Կարաբեկյան
--

No comments:

Post a Comment