Friday, October 11, 2019

Մնալ հողի վրա

Հատուկ ես ուզում գրել. ինչ-որ բաներ ամրագրելու համար։ Նախորդները հենց այս նպատակով են գրվել, հետո կարդալու, ծիծաղելու, հավանելու, փորձել հիշելու, թե տեսնես ինչի ես գրել, կամ գրելիս ինչ ես մտածել։ Հիմա էլ է։ Ճիշտ այդպիսի պահ է։ Վերջին երկու տարիները։